MUDr. Vladimír Brunclík

www.brunclikv.cz

praktický lékař pro děti a dorost

Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov
Telefon: +420 481 323 294
Mobil: +420 731 479 071
Email: mudr.brunclik@tiscali.cz

Ordinační hodiny: pondělí-pátek 7:30-11:00, pro zvané: po,st 13:00-16:00 út,čt 13:00-15:00

Ceník služeb, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

  Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění :
  ***********************************************************

Potvrzení autoškoly                                                               300,- Kč
Potvrzení autoškoly - rozšíření                                              150,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro
  poskytovatele pracovnělékařských  služeb                        300,- Kč
Lékařské vyšetření na vlastní žádost - např.
  potvrzení pro výkonnostní sport - potvrzení
  pro vrcholový sport nejsme oprávněni vydávat                   100,- Kč
Zdravotní průkaz                                                                     150,- Kč
Přihláška do MŠ                                                                        50,- Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na

zotavovací akci a škole v přírodě                                           100,- Kč 

 
Potvrzení ke studiu na SŠ a VŠ - pouze pokud není
  vyžadováno potvrzení poskytovatele
  pracovnělékařských služeb                                                  50,- Kč
Očkování na vlastní žádost = náklady spojené
  s aplikací očkovací látky, která nepatří mezi povinná
  nebo dobrovolná očkování hrazená ZP                                 250,- Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu                                         150,- Kč
Laseroterapie                                                                          100,- Kč
Vyšetření mimo ordinační dobu - pouze výjimečně
  a jen po předchozítelefonické domluvě                            200,-  Kč                
  
                             

MUDr. Vladimír Brunclík   |   FajnLékař.cz  -  Copyright  © ALMEO s.r.o.